Umowa b2b a umowa o pracę

Umowa b2b a umowa o pracę

Jeśli nie znasz odpowiedzi na powyższe pytanie zapraszam do lektury artykułu. Dowiesz się z niego: Jak zdefiniować miejsce i czas wykonywania usług?Czy usługodawca ma prawo do przerw w pracy (urlopów)?Czy usługodawca ma prawo do tzw. zasiłku chorobowego i czy musi...

Tarcza 4.0. w wersji karnej…

… czyli jak ustawodawca posłużył się ustawą, która miała stanowić pomoc gospodarczą dla różnych podmiotów w czasie epidemii, aby zmienić przepisy Kodeksu Karnego, kodeksu wykroczeń i procedury karnej. W dniu 24 czerwca 2020 roku, w życie weszła ustawa z dnia 19...