Porady prawne dla firm

Obsługa prawna firm

Usługi prawne dla firm świadczone przez naszą Kancelarię obejmują wiele czynności, których wykonanie stanowi stały lub okolicznościowy element pracy firmy. W naszej ofercie znajdą Państwo stałe doradztwo z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa gospodarczego i korporacyjnego, a także opiniowanie i sporządzanie umów. Analizujemy wszystkie rodzaje umów, także w języku angielskim i francuskim. W przypadku zaistnienia sporu związanego z Państwa działalnością oferujemy reprezentację firmy przed sądem. Świadczymy usługi dla przedsiębiorstw w całej Polsce. Usługa prawna może z powodzeniem zostać zrealizowana online. Doradzamy w kwestiach takich jak:

 • zakładanie firmy,
 • likwidacja firmy,
 • rejestracja w KRS,
 • obsługa korporacyjna walnych zgromadzeń wspólników,
 • audyt RODO,
 • reprezentacja przed sądem,
 • windykacja należności,
 • sporządzanie i opiniowanie umów.

 Pomoc prawna dla przedsiębiorców obejmuje porady oraz czynności z zakresu:

 • prawa pracy,
 • prawa cywilnego,
 • prawa gospodarczego,
 • prawa spółek,
 • prawa karnego gospodarczego,
 • prawa ochrony znaków towarowych,
 • prawa ochrony własności intelektualnej,
 • prawa zamówień publicznych,
 • prawa administracyjnego (koncesje, licencje, zezwolenia).

Obsługa prawna firm w Warszawie obejmuje zarówno doradztwo prawne w siedzibie Kancelarii, jak i wsparcie w siedzibie Państwa spółki. Obsługujemy zarówno małe firmy: przedsiębiorców (działalność B2B) i start-upy (w tym sklepy online), jak i duże przedsiębiorstwa produkcyjne. Zaufało nam już wiele firm, dołącz do nich!

Sporządzanie umów

Podstawę współpracy w jakiejkolwiek dziedzinie stanowią umowy. Przedmiotem umowy może być forma zatrudnienia, wykonanie określonej usługi, kredyt czy pożyczka, sprzedaż energii, zakup nieruchomości czy wymiana technologii. Każdy z takich dokumentów powinien być sporządzony nie tylko zgodnie z przepisami prawa, ale także z odpowiednią dbałością o interes klienta. Co najważniejsze, umowa powinna być łatwo egzekwowalna, tzn. powinna umożliwiać szybkie dochodzenie ewentualnych roszczeń.  W ramach tej usługi oferujemy:

 • sporządzanie i analizę umów cywilnoprawnych,
 • tworzenie regulaminów pracy,
 • tworzenie i analiza regulaminów sklepów internetowych.

Prawo korporacyjne

Jednym z obszarów działania kancelarii HS Legal jest obsługa prawna spółek w zakresie prawa korporacyjnego. Z naszą pomocą zarejestrujesz spółkę z o.o. jak i dokonasz likwidacji firmy.  Czynności jakie wykonujemy to:

 • zakładanie firmy (oddziału) i jej likwidacja, postępowanie rejestrowe,
 • konstruowanie statutów (umowa spółki),
 • sporządzanie uchwał oraz protokołów zgromadzeń.

Windykacja należności

Najważniejsza jest płynność finansowa. Kiedy kontrahent lub klient zwleka z uregulowaniem należności, firma nie tylko nie otrzymuje wynagrodzenia przewidzianego w umowie. Konsekwencjami są też zmniejszenie kapitału obrotowego oraz utrata ewentualnych odsetek inwestycyjnych, jeśli kapitał jest przechowywany na koncie bankowym. Odzyskanie długu nie zawsze jest proste. Aby było skuteczne wymaga nie tylko znajomości przepisów prawa, ale także zdolności negocjacji. Odpowiednia windykacja opiera się na dostępności różnych środków oddziaływania.  W ramach usługi windykacji należności wykonujemy obsługę bieżącej działalności spółki polegającą na:

 • sporządzaniu pism przedsądowych, wezwań do zapłaty,
 • sporządzaniu pozwów i zawezwania do próby ugodowej,
 • udziale w rozprawach sądowych,
 • uzyskiwaniu klauzul wykonalności,
 • sporządzaniu wniosków o wszczęcie egzekucji,
 • reprezentacji przed Komornikiem,
 • udziale w negocjacjach.

Oferujemy różne warianty wynagrodzenia Kancelarii, włącznie z honorarium prowizyjnym od uzyskanych świadczeń (success fee). Mamy nadzieję, że skorzystanie z naszych usług zaowocuje korzystnymi dla Państwa kontraktami w najbliższej przyszłości. Z naszych usług skorzystało już wiele start – upów. Do grona naszych zadowolonych klientów należą podmioty z branży energetycznej, recyklingowej, produkcyjnej, spożywczej, z sektora IT i nowych technologii, a także pośrednicy nieruchomości. Zachęcamy także do lektury naszego bloga oraz strony internetowej www.pani-mecenas.com. Dzielimy się tam wiedzą z wszelkich dziedzin prawa starając się być na czasie i na bieżąco z orzecznictwem. Być może odpowiedź na Państwa pytania znajduje się już na naszym blogu?