Zapewniamy profesjonalną usługę dla klientów indywidualnych. Świadczymy usługi z zakresu:

  • prawa cywilnego (sprawy o zapłatę, o odszkodowania, w tym odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, sprawy związane z prawem własności nieruchomości, dotyczące zasiedzenia, służebności, ustanowienia drogi koniecznej, zniesienia współwłasności, naruszenia dóbr osobistych, sporządzamy wszelkiego rodzaju umowy)
  • obrotu nieruchomościami (kupno i sprzedaż mieszkań i domów, analiza umów z deweloperami, umowy najmu i dzierżawy)
  • prawa karnego (obrona w postępowaniu karnym, karnoskarbowym i o wykroczenia – zarówno na etapie postępowań przygotowawczych, jak również przed sądami, reprezentacja oskarżycieli prywatnych i posiłkowych)
  • prawa rodzinnego (sprawy o rozwód,  separację, alimenty, podział majątku, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, dotyczące władzy rodzicielskiej, ubezwłasnowolnienie)
  • prawa spadkowego (prawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, zachowek, testamenty)
  • prawa gospodarczego (powództwa o zapłatę, reprezentacja pozwanego przez firmę telekomunikacyjną, energetyczną, reprezentacja przed komornikiem np. skarga na czynności komornika)
  • prawa autorskiego (umowy dotyczące przeniesienia praw autorskich, udzielania licencji)
  • prawa pracowniczego (sprawy o związane z wypowiedzeniem umów o pracę, przywrócenie do pracy, odszkodowanie, projekty umów o  dzieło, zlecenie, współpracę, kontrakty menadżerskie)
  • spraw administracyjnych (sprawy z zakresu prawa budowlanego, ochrony środowiska, reprezentacja przed sądami administracyjnymi)
  • prowadzimy mediacje.

Zapraszamy do kontaktu. Umów się na spotkanie telefonicznie lub skorzystaj z formularza kontaktowego.