Tarcza 4.0. w wersji karnej…

… czyli jak ustawodawca posłużył się ustawą, która miała stanowić pomoc gospodarczą dla różnych podmiotów w czasie epidemii, aby zmienić przepisy Kodeksu Karnego, kodeksu wykroczeń i procedury karnej. W dniu 24 czerwca 2020 roku, w życie weszła ustawa z dnia 19...