Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: HS Legal Kancelaria Adwokacka Adwokat Hanna Szymańska, NIP 642-304-66-27. Nasze dane kontaktowe i adres korespondencyjny: HS Legal Kancelaria Adwokacka Adwokat Hanna Szymańska, ul. Kępna 2B/92, 03-730 Warszawa , tel. +48 605 219 420 e-mail: szymanska@hslegal.pl
  2. Zakres przetwarzanych danych: Przetwarzane dane to: imię, nazwisko, numeru telefonu i adresu email. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
  3. Cel zbierania danych: Celem zbierania Państwa danych osobowych jest wysłanie maila za pomocą formularza kontaktowego, realizacja porady prawnej, przekazywanie informacji ofertowych, przesyłanie informacji handlowych lub newslettera na adres poczty elektronicznej.
  4. Podpowierzenie: Udostępnione przez Państwa dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym tylko i wyłącznie w celu realizacji powyższych działań. W związku z tym, udostępnione przez Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu: podmiotom zapewniających nam obsługę IT, obsługę rachunkową, obsługę prawną i ubezpieczeniową. Państwa dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
  5. Podstawą przechowywania i przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda użytkowników. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wysłania maila za pomocą formularza kontaktowego, udzielenia porady prawnej, wykonania umowy lub przekazania oferty i przesłania newslettera. W przypadku niepodania danych osobowych dana czynność nie będzie mogła być zrealizowana.
  6. Okres przechowywania danych: Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.  Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, aż udzielona zgoda nie zostanie odwołana, nie krócej jednak niż do momentu zakończenia obowiązywania zawartej umowy. Po odwołaniu zgody, przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. W przypadku newslettera Państwa dane będą przechowywane do chwili wyrejestrowania się Państwa z listy mailingowej.
  7. Profilowanie: Dane osobowe udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu. Nie będą one również przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych.
  8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, otrzymania ich kopii oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie lub wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z praw tych można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: szymanska@hslegal.pl
  9. Przekazywanie danych do państwa trzeciego: Dane osobowe są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Polityka plików cookies

Serwis hslegal.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane przez przeglądarkę na dysku twardym użytkownika w celu ułatwienia poruszania się po witrynie oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika.

Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Istnieje możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej, jednak blokada ta może spowodować niepoprawne działanie niektórych funkcji w serwisie.

Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej na blokowanie zapisu cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.