RODO

Od 2 lat przygotowujemy firmy w Polsce do wdrożenia odpowiednich procedur RODO (unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które obowiązuje od 25 maja 2018 r.). Prowadzimy szkolenia dla firm z zakresu przestrzegania przepisów RODO. Realizujemy audyty powdrożeniowe, z których wyniku można dowiedzieć się czy pakiet RODO został prawidłowo zaimplementowany w Państwa firmie. Nasze usługi obejmują również opracowanie dokumentacji przetwarzania danych dla Państwa firmy, a także reprezentację przed organami administracji zajmującymi się ochroną danych osobowych w przypadku kontroli oraz

Nie wiedzą Państwo czy Państwa kadra HR prawidłowo przetwarza dane osób rekrutowanych do pracy?
Zastanawiają się Państwo czy dysponują Państwo prawidłowymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym na marketing pośredni i bezpośredni swoich klientów?
Czy mają Państwo podpisane umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych z Państwa kontrahentami?
Czy właściwie spełniają Państwo obowiązek informacyjny, wynikający z RODO względem osób fizycznych?
Co z zabezpieczeniami systemu, które należy uznać za wystarczające?
Czy wiedzą Państwo jak powinien wyglądać rejestr czynności przetwarzania danych osobowych?

 

AUDYT RODO

Prowadzimy działania audytorskie pod kątem przestrzegania przepisów RODO i nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Audyt obejmuje:

  • zebranie danych wejściowych odnośnie legalności przetwarzania danych osobowych, w tym szczególnie chronionych, zbadanie zakresów i celu przetwarzania danych, spełnienie obowiązku informacyjnego, ewentualne zarejestrowanie zbioru danych i bezpieczeństwo systemów informatycznych).
  • przedstawienie wyników analizy procesów i poziomu zgodności z wymaganiami RODO,
  • sporządzenie zaleceń pokontrolnych i działań korygujących.

 

Opracowanie dokumentacji rodo

Nasze usługi obejmują również sporządzenie odpowiedniej dla Państwa rodzaju biznesu dokumentacji RODO, na którą mogą składać się:

polityka bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych osobowych
polityka dotycząca zarządzania ryzykiem w zakresie ochrony danych osobowych
instrukcja zarządzania systemem informatycznym zgodna z RODO
polityka retencji danych zgodna z RODO
umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
polityka prywatności (jeśli działalność prowadzona jest w Internecie)
wzór oświadczeń pracowniczych
wzór ewidencji osób upoważnionych
wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych RODO
wzór obowiązku informacyjnego
wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych