Błąd w sztuce lekarskiej i nowelizacja nowelizacji kodeksu karnego

W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął 41 poprawek Senatu do projektu nowelizacji kodeksu karnego. Projekt aktualnie czeka na podpis prezydenta, zaś rząd w ostatnich dniach zgłosił do niej autopoprawkę dotyczącą sankcji karnej za tzw. błąd w sztuce lekarskiej.

Nieumyślne spowodowanie śmierci – art. 155 kk

Autopoprawka ma na celu obniżenie sankcji wprowadzonej reformą kodeksu karnego (nowelizacja kodeksu karnego) za nieumyślne spowodowanie śmierci. Zgodnie z nowelizacją kara za przestępstwo określone w art. 155 kk została podwyższona dwukrotnie i wynosić ma od roku do 10 lat, a jeśli umrze więcej niż jedna osoba – do 15 lat. 

Art. 155 stosuje się w sprawach o błąd w sztuce lekarskiej, dlatego podwyższenie kar zostało oprotestowane w gronie lekarzy. W skutek reformy, sądy nie miałyby możliwości zamienić kary pozbawienia wolności na jej ograniczenie lub grzywnę,  bowiem jest to możliwe tylko przy przestępstwach zagrożonych karą do 8 lat.

Czekamy na opublikowanie brzmienia poprawki oraz na jej uchwalenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.